Hopp til innhold

Vår teknologi og sykdomsområder

En unik vei til å behandle nevrodegenerative sykdommer

Nevrodegenerative sykdommer i det sentrale nervesystemet oppstår når nerveceller gradvis skades og til slutt dør. Det mangler effektiv sykdomsmodifiserende behandling for mange av disse sykdommene. Til tross for mange års utrettelige innsats fra det globale legemiddelsamfunnet – med å utvikle trygge og effektive behandlinger med potensial til å endre eller til og med stoppe utviklingen av disse sykdommene – har suksessen vært begrenset.

BioArctics forskning og utvikling har fokus på målrettet behandling via proteinene som fører til feilfoldingen ved nevrodegenerative sykdommer. Over tid utvikler det seg et stadig mer giftig miljø innenfor og rundt enkelte nerveceller som hindrer normal funksjon og til slutt fører til celledød.

Basert på en unik teknologi for legemiddelutvikling har vi nye terapeutiske angrepspunkt som kan gi opphav til nye behandlinger for innen sykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og flere andre indikasjoner. Vi har et mangfold av prosjekter i ulike faser av utviklingen som gir gode forutsetninger for å skape verdier for pasienter, pårørende og samfunnet.

Alzheimers sykdom​

Ifølge Nasjonalt senter for aldring og helse antas det at 101 000 mennesker lever med en demenssykdom i Norge (år 2020), men når en lever lenger og det blir flere eldre, vil også flere utvikle sykdommen i årene fremover. Det antas at 238 000 mennesker i Norge vil ha en demenssykdom i år 2050. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og står for om lag 60 prosent av all demens. Av de 10 000 menneskene som årlig får en demensdiagnose i Norge, er det 6 000 med Alzheimers. Alzheimers sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som påvirker millioner av pasienter, og deres pårørende, over hele verden. Både yngre og eldre kan få Alzheimers sykdom, men den er absolutt vanligst hos eldre1.

Sykdommen kjennetegnes av et irreversibelt tap av nerveceller i hjernen og utvikler seg som regel langsomt over mange år. Endringer i hjernen starter lenge før symptomene blir merkbare og de første symptomene kan derfor være vage, men for de aller fleste er likevel redusert hukommelse et av de første symptomene. Etter hvert påvirkes flere kognitive funksjoner som språk, orienteringsevne og vurderingsevne, som kan gjøre hverdagen mer komplisert. Sykdommen medfører også endret atferd og psykiske symptomer, og de fleste opplever motoriske symptomer senere2.

Legemiddelindustrien og akademia har over flere tiår forsket på medisiner mot Alzheimers sykdom, uten å lykkes med å finne en effektiv behandling. Så langt har pasientene fått behandlinger som midlertidig lindrer symptomene. I løpet av det siste tiåret har vitenskapen gjort viktige oppdagelser som danner grunnlaget for en ny æra med behandlinger som vil kunne påvirke årsaken til sykdommen. BioArctic er stolte over å bidra til kampen mot Alzheimers sykdom gjennom vår forskning, og målet er å utvikle sykdomsmodifiserende behandlinger som kan stanse sykdommen før den får utviklet seg.

bio-alz-image

ALS – amyotrofisk lateral sklerose

I Norge finnes om lag 300-400 mennesker med den sjeldne sykdommen Amyotrofisk lateralsklerose, vanligvis kjent som ALS, og hvert år oppstår cirka 1-3 nye tilfeller pr. 100.000 innbygger. Sykdommen er en progressiv nevromuskulær sykdom som ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er kun nerver som styrer kroppens motorikk (motoriske nerver), det vil si muskler og bevegelser, som rammes. Som følge av dette opplever pasientene gradvis økende lammelser. Gjennomsnittsalderen for debut av ALS er om lag 55 år, men sykdommen kan også ramme yngre og eldre personer. Gjennomsnittlig levetid etter at diagnosen er stilt, er 3-5 år, men sykdomsforløpet kan variere mye fra pasient til pasient3,4.

Til tross for betydelig forskningsaktivitet, er det ikke utviklet legemidler med langvarig ønsket effekt og behovet for nye og effektive behandlinger er stort og presserende. BioArctics forskningsprogram innen ALS fokuserer på TAR-DNA-bindende proteins (TDP-43) rolle i ALS, og målet er å utvikle sykdomsmodifiserende behandlinger som kan bremse sykdomsforløpet.

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom oppdages vanligvis hos pasienter i sekstiårene, og omtrent én prosent av Norges befolkning over 65 år har Parkinsons sykdom. Det er anslagsvis mellom 8000 – 10 000 som har Parkinsons sykdom i Norge (år 2022)5,6.

Ved Parkinsons sykdom ødelegges og dør en type nerveceller i hjernen som utsender signalstoffet dopamin som er avgjørende for kroppens motoriske funksjoner. Alfa-synuklein er et protein som hoper seg opp i disse nervecellene. Disse avleiringene kalles Lewylegemer og finnes også i andre nevrodegenerative sykdommer som f.eks. demens med Lewy-legemer, og Alzheimers sykdom. Avleiringene fører til at nervecellene ikke lenger kan sende ut signalstoffet dopamin, og at hjernens evne til å kontrollere bevegelser og motorikk blir dårligere.

De første symptomene på Parkinsons sykdom inkluderer ofte nedsatt søvn, forstoppelse, milde skjelvinger i en arm eller nedsatt luktesans. Ettersom sykdommen utvikler seg, forverres skjelvingene, bevegelsen blir tregere, balansen svekkes og kroppens muskler stivner. Vanligvis utvikler tilstanden seg over 15-20 år, og ytterligere symptomer som kognitiv svikt kan oppstå i senere stadier av sykdomsforløpet. Nåværende behandlinger viser vanligvis en positiv effekt på lindring av motoriske symptomer i de tidlige stadiene av sykdommen. Ettersom sykdommen utvikler seg, mister disse behandlingene sin effekt, og pasienten blir gradvis tvunget til en mer begrenset livsstil. I de senere stadiene blir muligheten for pasienten til å leve et normalt og uavhengig liv stadig vanskeligere.

På grunn av utbredelsen og alvorligheten av sykdommen, kombinert med mangel på effektive legemidler, er behovet for nye og effektive behandlinger betydelig. Sammen med samarbeidspartnere ønsker BioArctic å bidra med sin ekspertise og forskning som fokuserer på å utvikle antistoffer med potensiale til å behandle Parkinsons sykdom.


1. www.aldringoghelse.no/demens/fakta-om-demens/ (Hentedato 29.november 2023)
2. https://nasjonalforeningen.no/demens/ulike-typer-demens/alzheimers-sykdom/ (Hentedato 29.november 2023)
3. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/amyotrofisk-lateralsklerose-als?page=1 (hentedato 29.november 2023)
4. https://www.alsnorge.no/als/ (hentedato 29. november 2023)
5. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/parkinson/parkinsons-sykdom-oversikt?page=all (hentedato 29.november 2023)
6. https://parkinson.no/ (hentedato 29.november 2023)