Hopp til innhold

BioArctic er et svensk forskningsintensivt biofarmasøytisk selskap som har som mål å utvikle nye behandlinger som retter seg mot årsakene til nevrodegenerative sykdommer. Nevrodegenerative sykdommer er sykdommer som rammer hjernen, ryggmargen eller perifere nerver hvor det gradvis blir en nedbryting av nervevevet. Vi fokuserer på sykdomsmodifiserende behandlinger for Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og ALS.  

Vårt formål

BioArctic’s visjon er å utvikle nyskapende legemidler som forbedrer livene til pasienter med sykdommer i sentralnervesystemet. Vi utvikler nye legemidler med potensial til å revolusjonere behandlingen av sykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og Amyotrofisk leteral sklerose (ALS). For å utvide mulighetene for verdiskapning samarbeider vi tett med ledende akademiske forskningsmiljøer, legemiddelselskaper, helsepersonell, beslutningstakere – og ikke minst pasienter.

Vår historie

I 2003 gikk den svenske professoren Lars Lannfelt og Pär Gellerfors sammen om å grunnlegge BioArctic i Stockholm i Sverige. Målet var like banebrytende som det var hårete: De ville finne en kur for Alzheimers sykdom.​

Bakgrunnen var at professor Lannfelt tilbake i 1992 hadde oppdaget en mutasjon som kan forklare den sentrale rollen til proteinet amyloid-beta i utviklingen av Alzheimers sykdom. Proteinet kan danne aggregater, hvor man mener enkelte former av disse er giftig for hjernecellene og fører til at hjernecellene dør. Hos personer med Alzheimers sykdom er konsentrasjonen av disse langt større enn ved en normal aldringsprosess og det dannes til slutt plakk i hjernevevet. Disse oppdagelsene har ledet til utviklingen av nye målrettede behandlingsmetoder som kan modifisere utviklingen av Alzheimers sykdom. Selskapets teknologi brukes nå også ved andre sykdommer i det sentrale nervesystemet.​

Rundt 100 ansatte jobber med forskning og utvikling ved vårt kombinerte laboratorium og hovedkontor i Stockholm, med sikte på kontinuerlig å bidra til nye vitenskapelige gjennombrudd.

 

Samarbeidet mellom BioArctic og Eisai for Alzheimers sykdom

BioArctic har siden 2005 hatt et langsiktig samarbeid med Eisai om utviklingen og kommersialiseringen av legemidler til behandling av Alzheimers sykdom. Eisai er globalt ansvarlig for klinisk utvikling, fremstilling, søknad om markedsgodkjenning og kommersialisering. I Norden samarbeider BioArctic og Eisai om kommersialiseringen av produktene for Alzheimers sykdom.

 

1992
2000
2001
2003
2004
2005
2013
2017
2018
2019
2022
2023
1992

Den svenske mutasjonen, som fører til tidlig utvikling av Alzheimers sykdom, ble oppdaget i en svensk familie av professor Lars Lannfelt.

2000

Amerikansk patentsøknad inngitt på oppdagelsen av den arktiske mutasjonen og dens tilbøyelighet til å danne amyloid-beta-oligomerer/protofibriller, et mål for medisinsk behandling.

2001

Oppdagelsen av den arktiske mutasjonen ble publisert. Den arktiske mutasjonen fører til økt produksjon av amyloid-beta-oligomerer/protofibriller og tidlig utvikling av Alzheimers sykdom. Dette ga et innblikk i et nytt mål for behandling av Alzheimers sykdom: Amyloid-beta-oligomerer/protofibriller.

2003

BioArctic Neuroscience AB ble grunnlagt av Lars Lannfelt og Pär Gellerfors.

2004

Karolinska Innovation AB investerte i BioArctic (eiendelen ble senere overført til Karolinska Development AB). BioArctic innsendte to viktige patentsøknader vedrørende en transgen musemodell (APPArcSwe) og et konseptpatent for antistoffbehandling av Alzheimers sykdom.

2005

BioArctic og Eisai inngikk et forskningssamarbeid om en sykdomsmodifiserende behandling for Alzheimers sykdom. BioArctic startet forskning på Parkinsons sykdom i samarbeid med Uppsala Universitet. Uppsala Universitet Holding AB investerte i BioArctic.

2013

BioArctics partner Eisai startet en klinisk fase 2b-studie i USA med antistoffbehandling i Alzheimers sykdom og den kliniske utviklingen av et reserveprogram ble startet i Japan.

2017

Handel med BioArctics B-aksjer startet 12. oktober på Nasdaq Stockholm. Patent ble gitt innen Alzheimers sykdom i USA og innen Parkinsons sykdom i Europa.

2018

Studieresultater fra klinisk fase 2b studien i tidlig Alzheimers sykdom ble presentert. Porteføljen med antistoffer rettet mot alfa-synuklein ble utlisensiert til AbbVie for Parkinsons sykdom og andre mulige indikasjoner. Utvidet forskningssamarbeid med Uppsala universitet om nye antistoffteknologier for økt passasje over blod-hjerne-barrieren (BBB-teknologi).

2019

Fase 3-studien med antistoff behandling til pasienter med tidlig Alzheimers sykdom ble igangsatt.

2022

Resultater fra fase 3-studien i Alzheimers sykdom ble presentert.

2023

BioArctic Norway ble etablert.