Hopp til innhold

En bærekraftig standard

BioArctics tydeligste og viktigste bidrag til en global bærekraftig fremtid ligger i utviklingen av trygge og effektive legemidler mot sykdommer i sentralnervesystemet. Som en del av vårt bærekraftsarbeid, utfører vi forskning av høy kvalitet som bidrar med bærekraftige og innovative løsninger på samfunnets helseutfordringer. Vi streber etter å innlemme økonomisk og sosial bærekraft på alle nivåer av virksomheten, kontinuerlig forbedre våre prosesser, vårt kvalitetssystem og vårt arbeidsmiljø – og iverksette tiltak for å forebygge miljøpåvirkning fra vår egen virksomhet.

Vi som virksomhet skal preges av åpenhet, kreativitet og respekt for alles likeverd. Selskapets samarbeid med partnere skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping. Vi har identifisert mål som har en klar sammenheng med vår virksomhet innenfor tre hovedområder; – bærekraftig medarbeiderskap, bærekraftig ressursutnyttelse og bærekraftig forretningsdrift.

Verdioverføringer

BioArctic samarbeider med andre for å utvikle forståelsen av forskjellige sykdommer, og for å fremme utvikling av nye medisiner til pasienter med udekkede medisinske behov. For å sikre åpenhet offentliggjør BioArctic verdioverføringer gjort til helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov og Personvernforordningen (GDPR).